DELIMITACIÓ I CONDICIONS DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Visualitzeu els plànols de delimitació de franges de prevenció d’incendis

També podeu veure/descarregar la presentació informativa fent clic AQUÍ

MODIFICACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

El Ple de l’Ajuntament de Palau-sator en sessió ordinària celebrada el 26 de juliol de 2017, va aprovar inicialment la modificació del Plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis del municipi, en compliment del que determina la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals, ateses les modificacions que es varen introduir.

L’acord es sotmet a informació pública durant el termini de vint dies. L’expedient es pot consultar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal.

Palau-sator, 25 d’agost de 2017.

  1. Memòria
  2. Plànol general
  3. Plànol franja nucli urbà Palau, Fontclara i Sant Julià de Boada
  4. Plànol franja nucli urbà Sant Feliu de Boada
  5. Plànol parcel.les interiors Palau, Fontcalara i Sant Julià de Boada
  6. Plànol parcel.les interiors Sant Feliu de Boada

Franges de protecció – Reunió de dimecres 21 de juny de 2017.