Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya per a l’any 2024

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 d’abril de 2024 la Resolució TER/1154/2024, de 5 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya […]

1 2