Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya per a l’any 2024

S’ha publicat al DOGC, el dia 15 d’abril de 2024 la Resolució TER/1154/2024, de 5 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya per a l’any 2024 (ref.BDNS 753147)

En poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques privades que siguin propietàries i que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges o habitatges individuals de titularitat privada situats a:

a) Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.

b) Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

c) Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos els nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

 L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible amb els següents límits:

a) 20.000 euros per habitatge ja destinat a residència habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud. No s’admetrà més d’un habitatge per beneficiari.

b) 40.000 euros per habitatge per al cas d’habitatges buits. S’estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari. En cas d’edificis amb més habitatges a rehabilitar, s’admetran les sol·licituds amb aquesta limitació de subvenció.

No obstant, quan l’habitatge buit sigui per destinar-lo, o s’acabi destinant en algun moment durant el període de deu anys, a residència habitual i permanent del seu propietari o per destinar-lo a arrendament de persones que tinguin parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb el propietari, la subvenció es limitarà a un màxim de 20.000 euros.

 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 17 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el dia 28 de juny de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.