Planejament, gestió i actuacions urbanístiques

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM vigent)


En exposició pública

Projecte d’actuació específica per a una instal·lació fotovoltaica aïllada de 14 KWN (13,13 KWP) a la finca Can Roure actualment ES PARADÍS


Projecte de reparcel·lació del PAU-05 Camí de la Conillera de Sant Julià de Boada

 

Projecte de reparcel·lació PAU-03 Carrer Major de Fontclara


Projecte d’urbanització del PAU-05 Camí de la Conillera de Sant Julià de Boada