Informació al contribuent

Tributs gestionats directament pel Consell Comarcal per delegació de l’Ajuntament

-Impost sobre béns immobles urbans (IBI urbana)
-Impost sobre béns immobles rústics (IBI rústica)
-Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
-Exaccions vàries
-Taxa de cementiris

-Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plus-vàlua) 

En l’enllaç següent podeu descarregar-vos a “documents adjunts” un simulador de liquidació.

https://baixemporda.cat/ca/ajuntament_de_palau_sator.html

També si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs o multes podeu fer l’ingrés per Internet prement el mateix enllaç.

CONTACTE

Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà

C/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 64 09 24
Fax 972 64 55 44
Horari: dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h
recaptacio@baixemporda.cat

TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0031-20-0200413715
CODI IBAN: ES49 2100 0031 2002 0041 3715  
CODI BIC:  CAIXESBBXXX

Codi DIR del Servei de Recaptació: LA0012062