Edictes publicats al BOP

Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1357 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs de mèrits, pel torn d'estabilització, d'una plaça de personal funcionari administrativa subgrup C1 i una plaça de personal laboral auxiliar administrativa, incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022, i constitució de borsa
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 811 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 792 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del projecte executiu de les franges de prevenció d'incendis
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 700 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits pel torn d'estabilització, d'una plaça de personal funcionari i una plaça de personal laboral
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 676 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11123 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Rectificació d'error de transcripció en l'edicte de convocatòria i bases específiques del procés de selecció de dues places mitjançant concurs de mèrits pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10829 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs de mèrits, pel torn d'estabilització, d'una plaça de personal funcionari administrativa subgrup C1 i una plaça de personal laboral auxiliar administrativa, incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 i constitució borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8659 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de circulació i estacionament als nuclis històrics de Palau-sator i Sant Feliu de Boada
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 8082 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Decret per deixar sense efecte el nomenament d'alcaldessa accidental