Edictes publicats al BOP

Exercici: 2023 Bop: 87-0 Edicte: 3525 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informaci贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3156 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Nomenament de personal funcionari de carrera i laboral fix
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2627 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 definitiva del projecte executiu de les franges de prevenci贸 d'incendis
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2622 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 inicial del Reglament regulador de les normes d'utilitzaci贸 privativa de b煤sties per al dip貌sit i recollida de la correspond猫ncia privada en terrenys d'煤s p煤blic
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2617 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Inici del procediment per a la renovaci贸 del c脿rrec de jutge de pau titular i substitut de Palau-sator
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2615 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 inicial de padrons fiscals de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2355 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa d'ocupaci贸 de la via p煤blica amb taules i cadires
Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1357 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 de la llista definitiva d'admesos i exclosos del proc茅s de selecci贸 mitjan莽ant concurs de m猫rits, pel torn d'estabilitzaci贸, d'una pla莽a de personal funcionari administrativa subgrup C1 i una pla莽a de personal laboral auxiliar administrativa, incloses en l'Oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'any 2022, i constituci贸 de borsa
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 811 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovaci贸 provisional de modificaci贸 de l'Ordenan莽a reguladora de la taxa d'ocupaci贸 de la via p煤blica amb taules i cadires