Equip de govern. Mandat 2023-2027

Il.lm. Sr. Jordi Riembau Vila (GDP-AM)

Alcalde

  • Àrees: Alcaldia, Governació, Règim Intern i Urbanisme

Sr. Adrià Bayó Mercader (GDP-AM)

Primer tinent d’alcalde

  • Àrees: Economia i Hisenda, Comunicació, Promoció i Turisme

Sra. Núria Torrent Ribas (GDP-AM)

Segon tinent d’alcalde

  • Àrees: Afers Socials, Joventut, Cultura i Agricultura

Sr. David Daussà Aleñà (GDP-AM)

Tercer tinent d’alcalde

  • Àrees: Esports i Sostenibilitat

Sra. Teresa Rocas Darnaculleta (GDP-AM)

Regidora

  • Àrees: Vies públiques i edificis municipals