Planejament, gestió i actuacions urbanístiques


En exposició pública

Informació pública d’un Projecte d’Actuació Específica

L’Ajuntament de Palau-sator està tramitant l’aprovació d’un Projecte d’Actuació Específica d’iniciativa privada promogut per Agroalimentària Mas Saulot, SL per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques  que s’ubicaran sobre els umbracles de les pomeres en sòl no urbanitzable, redactat per Jesús Maria Saborido Prada, arquitecte. En total s’instal·laran 138 panells solars. Expedient X2022000010

S’exposa al públic durant el termini d’un mes mitjançant la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la província de Girona, al web municipal i l’e-tauler (seu electrònica), per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

Podeu consulta el document íntegre clicant aquí